Quy định sử dụng dịch vụ

Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ Phần Khách Hàng

Appongtho.vn Đây là những quy định sử dụng dịch vụ của website ứng dụng Ong Thợ dành cho khách hàng, vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng dịch vụ Ong Thợ.

Để đảm bảo trong quá trình dịch vụ được uy tín, tốt nhất Ong Thợ đưa ra một số quy định chung khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 1. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin, như địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thời gian cụ thể.
 2. Khách hàng phối hợp chặt chẽ, thảo luận với Ong Thợ để quá trình dịch vụ được đúng tiến độ.
 3. Đảm bảo thanh toán các chi phí sau khi hoàn tất.
 4. Thực hiện đầy đủ, chính xác các nội dung hai bên đã thoả thuận. 
 5. Không ký kết các hợp đồng cộng tác với các bên cung cấp dịch vụ tương đương khác khi chưa kết thúc.
 6. Đảm bảo Ong Thợ có thể xử lý các vấn đề cho khách hàng nhanh nhất.
 7.  Khách hàng không tự ý thay đổi các nội dung công việc trong tài khoản được cấp. 
 8. Trong thời gian sửa chữa, bảo hành, nếu như xảy ra lỗi khách quan mà không phải do chúng tôi gây ra thì Ong Thợ sẽ không chịu trách nhiệm (có giải trình cụ thể). Nhưng ngược lại, nếu các lỗi đó thuộc về phía Ong Thợ, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn với nguyên nhân khách quan, thì cả hai sẽ cùng thương lượng và đưa ra giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề.
 9. Khách hàng không vi phạm những điều khoản quan trọng mà Ong Thợ đưa ra.
 10. Khách hàng cần thực hiện đúng như những điều khoản Ong Thợ đã được thông báo.

Trên là những quy định sử dụng dịch vụ tại Ứng Dụng Ong Thợ rất cảm ơn sự hợp tác, tin tưởng của khách hàng.

Các hạng mục Ong Thợ cung cấp

1 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Lạnh

2 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Tử

3 Hạng Mục Sủa Chữa Gia Dụng

 

4 Hạng Mục Sửa Chữa Nhà

 

 

5 Hạng Mục Dịch Vụ Sửa chữa Khác

 •