Điều khoản thợ

Điều Khoản Thợ Dành Cho Thợ Sửa Chữa

Appongtho.vn Thông báo cụ thể điều khoản thợ dành cho thợ sửa chữa, dành cho các cộng tác viên khi tham gia vào dịch vụ sửa chữa thiết bị gia đình Ong Thợ.

Thợ / Công tác viên có trách nhiệm tự cung cấp tất cả số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác để kết nối dịch vụ với ong thợ.

Thợ / Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin cá nhân bạn cung cấp cho ong thợ.

Thợ/ Cộng tác viên có trách nhiệm phản hồi thông tin thắc mắc (nếu có) về trạng thái khách hàng với ong thợ tối đa trong thời gian 24h - 48h để kịp thời khắc phục.

Thợ/ Cộng Tác Viên có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tại nhà khách hàng một cách tối ưu nhất cho khách hàng. Ngoài ra tuân thủ các chính sách bảo hành ong thợ với khách hàng.

Thợ / cộng tác viên đồng ý những điều dưới đây

  • Không nhận dịch vụ trái quy định pháp luật hiện hành nào.
  • Không xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.
  • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại Ong Thợ
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên Ong Thợ  mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Ong Thợ
  •  Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Ong Thợ cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.
  • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ người dùng.
  • Sử dụng dịch vụ ong thợ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp.
  • Không  thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào mà không được phép bởi ong thợ.

3.2 Quyền và trách nhiệm của Ong Thợ

1. Ong Thợ trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình sử dụng thợ, bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

2. Ong Thợ sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì Cộng tác viên hoặc thợ sửa chữa nào (Trừ trường hợp khách hàng sử dụng gói dịch vụ đặc biệt). Ong thợ cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh giữa các Cộng tác viên. Tuy nhiên, Ong thợ sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp giữa các công tác viên nếu có tình huống phát sinh.

3. Ong thợ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc chưa xoá thông tin liên hệ của cộng tác viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Ong Thợ. Đồng thời không chịu trách nhiệm nếu bạn gửi thông tin thắc mắc quá hạn thời gian hoặc không gửi khi có phát sinh trường hợp về trạng thái hồ sơ thợ bị xa thải.

4. Hồ sơ ứng cộng tác viên sẽ được thông báo tới khách hàng nếu cần thiết. Ong thợ sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

5. Ong thợ không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc ong thợ ( Khách hàng, nhà cung cấp vật tư, người giới thiệu..).

6. Chúng tôi không thể bảo đảm trang ong thợ sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc các cơ chế nguy hại khác cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giao thông, các tiện ích hoặc dịch vụ mới.

8. Ong thợ được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi phương án dịch vụ cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp dịch vụ không cần báo trước.

9. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng tác viên, Ong thợ sẽ cung cấp tối đa việc cho thợ.

10. Ong thợ được quyền gửi và cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, các tính năng, các quy định... của ong thợ tới người sử dụng thông qua các phương tiện email điện tử, tin nhắn sms, gọi điện thoại... và các phương tiện khác.  

5. Quy tắc ứng xử

Khi tham gia hệ thống của ong thợ, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho thợ/ cộng tác viên. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người thợ, cộng tác viên. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia Ong thợ vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa ứng viên, khách hàng, hay đại diện của ong thợ, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Tranh chấp: Các tranh chấp có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện thỏa thuận, trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đó không làm thỏa mãn cả hai bên, tranh chấp đó sẽ được mang ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà án là chung thẩm, hai bên có trách nhiệm thi hành. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản (CTV) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Ong thợ mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý Ong thợ.

Các hạng mục Ong Thợ cung cấp

1 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Lạnh

2 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Tử

3 Hạng Mục Sủa Chữa Gia Dụng

 

4 Hạng Mục Sửa Chữa Nhà

 

 

5 Hạng Mục Dịch Vụ Sửa chữa Khác

  •