Chính sách thanh toán

Appongtho.vn Ong thợ hiện sử dụng hình thức thanh toán chủ yếu là thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản, hầu hết tại nhà khách hàng.

Thanh Toán Tiền Mặt

- Trả tiền mặt được áp dụng đối với những khu vực hỗ trợ giao nhận dịch vụ miễn phí, hoặc trả tiền dịch vụ cho thợ sửa chữa trực tiếp thu tại nhà khách hàng.

- Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho kỹ thuật viên sửa chữa, giao nhận hoặc nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng của Ong Thợ. Ngay khi hoàn tất kiểm tra thiết bị sửa chữa được ổn định, hàng hóa và nhận hóa đơn thanh toán. Quý khách thanh toán đúng số tiền trên hóa đơn đã ghi hoặc số tiền được thợ báo giá trước, nếu có bất cứ thắc mắc nào quý khách gọi lại cho ong thợ để được thông tin cụ thể hơn.

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách trực tiếp chuyển khoản cho thợ sửa chữa, dịch vụ sau khi thợ đã giải quyết xong công việc. Thông tin thanh toán chuyển khoản được thợ sửa chữa cung cáp quan tài khoản của thợ. Ong thợ không trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

Ong thợ sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, quý khách phải làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của thợ dịch vụ, thợ sẽ xác nhận với quý khách. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của ong thợ sẽ cử thợ dịch vụ sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.

Hình thức thanh toán không được chấp thuận

Ong thợ không chấp nhận các khoản thanh toán trực tuyến qua thẻ quốc tế Credit card, Master card, Visa card, Debit card: hoàn toàn nghiêm cấm các hình thức ăn cắp tài khoản, số thẻ, thông tin, sử dụng thẻ giả mạo,…để thanh toán tiền dịch vụ cho Ong Thợ, Ong thợ có quyền kiểm tra đối chứng với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để truy tố quý khách trước pháp luật khi phát hiện vi phạm.

Các hạng mục Ong Thợ cung cấp

1 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Lạnh

2 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Tử

3 Hạng Mục Sủa Chữa Gia Dụng

 

4 Hạng Mục Sửa Chữa Nhà

 

 

5 Hạng Mục Dịch Vụ Sửa chữa Khác

  •