Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin Tại Ong Thợ

Appongtho.vn Thông báo bảng chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại web ong thợ, thông tin thu thập chính sách bảo mật được đảm bảo an toàn.

Thông tin được thu thập thông qua website của Ong Thợ sẽ giúp chúng tôi

  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ sửa chữa được nhanh hơn.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của Ong Thợ.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các dịch vụ của Ong Thợ.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, Ong Thợ sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác Ong Thợ ở Việt Nam. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ong thợ sẽ đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của bạn để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà ong thợ đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, ong thợ cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ dịch vụ hoạt động kinh doanh của ong thợ như đã đề cập) 

Bạn có quyền yêu cầu ong thợ cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân trên Ong Thợ chúng tôi. 

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho ong thợ, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đã nêu ở trên. Ong Thợ cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho ong thợ sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Ong thợ sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, ong thợ không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho ong thợ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và ong thợ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, ong thợ khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi. 

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của ong thợ và ong thợ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào. 

Ong Thợ có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng chính sách bảo mật, khi bạn sử dụng website của ong thợ sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận,  đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Các hạng mục Ong Thợ cung cấp

1 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Lạnh

2 Hạng Mục Sửa Chữa Điện Tử

3 Hạng Mục Sủa Chữa Gia Dụng

 

4 Hạng Mục Sửa Chữa Nhà

 

 

5 Hạng Mục Dịch Vụ Sửa chữa Khác

  •