48+ Mã Lỗi Bếp Từ Sunhouse Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Từ A-Z

48+ Mã Lỗi Bếp Từ Sunhouse Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Từ A-Z

14-05-2023 | Sửa điện lạnh |

48+ Mã Lỗi Bếp Từ Sunhouse Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Từ A-Z

Appongtho.vn Giải mã hơn 48 mã lỗi bếp từ Sunhouse, 25 sự cố thường gặp, khắc phục mã lỗi bếp từ Sunhouse, các lưu ý & phòng tránh bếp từ Sunhouse báo lỗi.

Bạn đang sử dụng bếp từ Sunhouse nhưng bị báo lỗi? Ong Thợ sẽ giải mã mã lỗi bếp từ Sunhouse. Các sự cố thường gặp trên bếp từ SunhousePhương án khắc phục bếp từ SunhouseLưu ý và phòng tránh bếp từ Sunhouse báo lỗi trong bài viết này một cách chi tiết nhất.

 

48+ Mã Lỗi Bếp Từ Sunhouse Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Từ A-Z

 

Mã lỗi bếp từ Sunhouse là gì?

Trong cấu tạo của bếp từ thì mã lỗi bếp từ Sunhouse là một chuỗi các mã số hoặc chữ cái được hiển thị trên màn hình điều khiển của bếp từ Sunhouse khi có sự cố xảy ra.

Cácmã lỗi bếp từ Sunhouse này cung cấp thông tin về mã lỗi bếp từ Sunhouse và giúp người dùng xác định nguyên nhân gây ra lỗi đó.

Ví dụ, một số mã lỗi phổ biến của bếp từ Sunhouse có thể bao gồm E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, và F1. Tuy nhiên, các mã lỗi bếp từ Sunhouse này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại bếp từ Sunhouse và hãng sản xuất.

Để biết thêm thông tin về các mã lỗi cụ thể cho bếp từ Sunhouse của bạn, hãy xem chi tiết đầy đủ danh sách các mã lỗi bếp từ Sunhouse dưới đây mà Ong Thợ cung cấp.

Cách check mã lỗi bếp từ Sunhouse

Bạn có thể check mã lỗi bếp từ Sunhouse theo các bước sau:


 1. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng: Trong hướng dẫn sử dụng của bếp từ Sunhouse, thường sẽ có một danh sách các mã lỗi bếp từ Sunhouse phổ biến và cách khắc phục chúng.

 2. Kiểm tra hiển thị trên bảng điều khiển: Khi bếp từ Sunhouse gặp sự cố, một mã lỗi bếp từ Sunhouse có thể hiển thị trên bảng điều khiển.

 3. Kiểm tra đèn LED: Nếu bếp từ Sunhouse có đèn LED hiển thị, mã lỗi bếp từ Sunhouse cũng có thể được hiển thị trên đèn LED này. 

 4. Kiểm tra âm thanh cảnh báo: Khi gặp sự cố, bếp từ Sunhouse có thể phát ra một âm thanh cảnh báo.

 5. Liên hệ với trung tâm bảo hành Sunhouse: Nếu bạn không thể tự khắc phục sự cố hoặc không tìm thấy mã lỗi bếp từ Sunhouse, hãy liên hệ để được hỗ trợ.


50 Mã lỗi bếp từ Sunhouse

50 Mã lỗi bếp từ Sunhouse

Dưới đây là danh sách mã lỗi bếp từ Sunhouse đầy đủ nhất:


 1. Mã lỗi E0: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng không có nồi được đặt lên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 2. Mã lỗi E1: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt không phù hợp với nồi hoặc không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt của nồi.
 3. Mã lỗi E2: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt quá cao hoặc quá thấp.

 4. Mã lỗi E3: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt không phù hợp với nồi hoặc không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt của nồi.

 5. Mã lỗi E4: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt quá cao hoặc quá thấp.

 6. Mã lỗi E5: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt không phù hợp với nồi hoặc không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt của nồi.

 7. Mã lỗi E6: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt quá cao hoặc quá thấp.

 8. Mã lỗi E7: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt không phù hợp với nồi hoặc không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt của nồi.

 9. Mã lỗi EA: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt quá cao hoặc quá thấp.

 10. Mã lỗi EB: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng mức độ nhiệt không phù hợp với nồi hoặc không thể đáp ứng yêu cầu nhiệt của nồi.

 11. Mã lỗi EC: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ phát hiện rằng mức độ nhiệt quá cao hoặc quá thấp.

 12. Mã lỗi Ed: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng nồi không được đặt đúng vị trí trên bếp từ Sunhouse hoặc không được đặt đầy đủ trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 13. Mã lỗi Ee: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện nồi không đặt đúng vị trí trên bếp từ Sunhouse hoặc nồi không được đặt đầy đủ trên bề mặt của bếp từ Sunhouse

 14. Mã lỗi EF: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng nồi không được đặt đúng vị trí trên bếp từ hoặc không được đặt đầy đủ trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 15. Mã lỗi E8: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng nồi bị trượt hoặc không được đặt đúng vị trí trên bếp từ Sunhouse.

 16. Mã lỗi E9: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng nồi bị trượt hoặc không được đặt đúng vị trí trên bếp từ Sunhouse.

 17. Mã lỗi F0: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 18. Mã lỗi F1: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 19. Mã lỗi F2: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 20. Mã lỗi F3: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 21. Mã lỗi F4: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 22. Mã lỗi F5: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 23. Mã lỗi F6: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 24. Mã lỗi E: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 25. Mã lỗi H: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 26. Mã lỗi L: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 27. Mã lỗi P: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 28. Mã lỗi S: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 29. Mã lỗi U: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 30. Mã lỗi 0: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 31. Mã lỗi 1: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 32. Mã lỗi 2: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 33. Mã lỗi 3: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 34. Mã lỗi 4: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 35. Mã lỗi 5: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 36. Mã lỗi 6: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 37. Mã lỗi 7: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse.

 38. Mã lỗi 8: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không được đặt trên bề mặt của bếp từ Sunhouse

 39. Mã lỗi F7: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 40. Mã lỗi F8: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 41. Mã lỗi F9: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 42. Mã lỗi C: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng một nồi không phù hợp với đường kính của vùng nấu.

 43. Mã lỗi L1: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 44. Mã lỗi L2: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 45. Mã lỗi L3: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 46. Mã lỗi L4: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 47. Mã lỗi L5: Mã lỗi này xuất hiện khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.

 48. Mã lỗi L6: Lỗi này xảy ra khi bếp từ Sunhouse phát hiện rằng có một lỗi kỹ thuật nào đó trong việc vận hành bếp từ Sunhouse.


Danh sách lỗi nháy đèn theo nhịp ở bếp từ Sunhouse

Ngoài các mã lỗi bếp từ Sunhouse dưới đây là một số lỗi thông thường của bếp từ Sunhouse, bao gồm màu đèn và nhịp đếm tương ứng:


 1. Lỗi nhiệt độ: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 1 lần mỗi giây.
 2. Lỗi áp suất: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 2 lần mỗi giây.
 3. Lỗi cảm biến: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 3 lần mỗi giây.
 4. Lỗi quá tải: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 4 lần mỗi giây.
 5. Lỗi bộ điều khiển: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 5 lần mỗi giây.
 6. Lỗi nguồn điện: Đèn màu đỏ nhấp nháy liên tục.
 7. Lỗi mạch điện: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 2 lần mỗi giây.
 8. Chế độ hẹn giờ: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 1 lần mỗi giây.
 9. Lỗi mạch cảm biến: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 3 lần mỗi giây.
 10. Lỗi mạch điều khiển tần số: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 6 lần mỗi giây.
 11. Lỗi đầu vào điện áp: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 7 lần mỗi giây.
 12. Lỗi quá dòng điện: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 8 lần mỗi giây.
 13. Lỗi quá áp điện: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 9 lần mỗi giây.
 14. Lỗi chế độ bảo vệ: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 10 lần mỗi giây.
 15. Chế độ chờ: Đèn màu xanh nhấp nháy liên tục.
 16. Chế độ hoạt động: Đèn màu xanh sáng liên tục.
 17. Lỗi mạch bảo vệ quá dòng: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 11 lần mỗi giây.
 18. Lỗi mạch bảo vệ quá tải: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 12 lần mỗi giây.
 19. Lỗi mạch bảo vệ quá áp: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 13 lần mỗi giây.
 20. Lỗi mạch bảo vệ quá nhiệt: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 14 lần mỗi giây.
 21. Lỗi mạch bảo vệ quá dòng ngắn mạch: Đèn màu đỏ nhấp nháy theo nhịp đếm 15 lần mỗi giây.
 22. Chế độ hẹn giờ bật: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 4 lần mỗi giây.
 23. Chế độ hẹn giờ tắt: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 5 lần mỗi giây.
 24. Chế độ khởi động mềm: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 6 lần mỗi giây.
 25. Chế độ khởi động nhanh: Đèn màu xanh nhấp nháy theo nhịp đếm 7 lần mỗi giây.

Những mã lỗi bếp từ Sunhouse trên đây là các mã lỗi bếp từ Sunhouse, tuy nhiên, tùy thuộc vào loại bếp và các tính năng khác nhau, những mã lỗi bếp từ Sunhouse này có thể khác nhau.


48+ Mã Lỗi Bếp Từ Sunhouse Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Từ A-Z

11 Lỗi biểu tượng của bếp từ Sunhouse

Ngoài các mã lỗi bếp từ Sunhouse nháy đèn thì bếp từ Sunhouse còn có loại mã lỗi theo biểu tượng.

Dưới đây là danh sách các biểu tượng mã lỗi bếp từ Sunhouse và ý nghĩa của chúng:


1 Biểu tượng lỗi quá nhiệt

Biểu tượng mã lỗi bếp từ Sunhouse quá nhiệt trên bếp từ Sunhouse thường là một biểu tượng hình chữ "E" được kèm theo một số thường là E0, E1 hoặc E2.

Đây là biểu hiện cho thấy bếp từ Sunhouse đang hoạt động ở nhiệt độ cao hơn mức cho phép và có thể gây ra nguy hiểm nếu không được khắc phục kịp thời.

Để khắc phục sự mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bạn có thể thực hiện các bước sau:


 • Tắt nguồn điện và đợi cho bếp từ Sunhouse nguội đi.
 • Kiểm tra và vệ sinh bề mặt bếp từ Sunhouse, đảm bảo không có vật dụng, mảnh vỡ nồi hay bất kỳ đồ vật nào trên bề mặt bếp từ Sunhouse.
 • Sử dụng nồi có đáy phẳng và không quá lớn so với kích thước bếp từ Sunhouse.
 • Kiểm tra và vệ sinh quạt hút của bếp từ Sunhouse, đảm bảo không bị tắc hoặc hỏng.

Kiểm tra và thay thế bộ điều khiển hoặc các linh kiện khác nếu cần thiết.


2 Biểu tượng lỗi quá áp

 • Biểu tượng hình chữ U màu đỏ và một dấu chấm than báo hiệu rằng điện áp đang được cấp cho bếp quá cao.
 • Điều này có thể xảy ra do sự cố với mạch điện hoặc nguồn cấp điện.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bếp sẽ tự động tắt nguồn để tránh nguy hiểm.

3 Biểu tượng lỗi mạch điều khiển

 • Biểu tượng hình tam giác có dấu chấm than màu đỏ báo hiệu rằng mạch điều khiển bị lỗi.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bếp không thể hoạt động và cần được sửa chữa.

4 Biểu tượng lỗi mạch cảm biến

 • Biểu tượng hình tròn có dấu chấm than màu đỏ báo hiệu rằng mạch cảm biến bị lỗi.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bếp không thể hoạt động và cần được sửa chữa.

5 Biểu tượng lỗi quá dòng

 • Biểu tượng hình chữ U màu đỏ và một dấu chấm than báo hiệu rằng dòng điện đang chạy qua bếp quá cao.
 • Điều này có thể xảy ra do sự cố với mạch điện hoặc do chế độ sử dụng không đúng cách.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bếp sẽ tự động tắt nguồn để tránh nguy hiểm.

6 Biểu tượng lỗi chế độ khóa

 • Biểu tượng hình khóa màu đỏ báo hiệu rằng bếp đang ở chế độ khóa và không thể sử dụng.
 • Điều này có thể xảy ra khi người sử dụng bấm nhầm nút khóa.

7 Biểu tượng lỗi quá thấp

 • Biểu tượng hình chữ U màu đỏ và một dấu chấm than báo hiệu rằng điện áp đang được cấp cho bếp quá thấp.
 • Điều này có thể xảy ra do sự cố với mạch điện hoặc nguồn cấp điện không đủ mạnh.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bếp sẽ tự động tắt nguồn để tránh nguy hiểm.

8 Biểu tượng lỗi báo đèn mặt bếp

 • Biểu tượng hình hình tròn có dấu chấm than màu đỏ báo hiệu rằng đèn mặt bếp bị hỏng.
 • Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của bếp nhưng người sử dụng nên sửa chữa để đảm bảo tính thẩm mỹ của bếp.

9 Biểu tượng lỗi không nhận được nồi

 • Biểu tượng hình nồi màu đỏ báo hiệu rằng bếp không nhận được nồi hoặc nồi không phù hợp với bếp.
 • Điều này có thể xảy ra khi nồi không đủ kích thước hoặc không có tính năng đúng để sử dụng trên bếp từ Sunhouse 
 • Người sử dụng cần kiểm tra và sử dụng nồi phù hợp để tránh mã lỗi bếp từ Sunhouse này.

10 Biểu tượng lỗi quá mức nhiệt

 • Biểu tượng hình hình tròn có dấu chấm than màu đỏ báo hiệu rằng bếp đang hoạt động ở mức nhiệt độ quá cao.
 • Điều này có thể xảy ra khi bếp được sử dụng quá lâu hoặc không được vệ sinh định kỳ.
 • Khi xảy ra lỗi này, bếp sẽ tự động tắt nguồn để tránh nguy hiểm.

11 Biểu tượng lỗi quá mức nhiệt độ cho bếp có hệ thống thông gió

 • Biểu tượng hình hình tròn có dấu chấm than màu đỏ báo hiệu rằng bếp đang hoạt động ở mức nhiệt độ quá cao và hệ thống thông gió không đủ mạnh để xử lý.
 • Khi xảy ra mã lỗi bếp từ Sunhouse này, người sử dụng cần kiểm tra và vệ sinh hệ thống thông gió để tránh nguy hiểm.

Danh sách mã lỗi bếp từ Sunhouse mà tôi đã liệt kê không phải là toàn bộ các mã lỗi bếp từ Sunhouse. Tuy nhiên, đây là các mã lỗi phổ biến mà người dùng thường gặp phải khi sử dụng bếp từ Sunhouse.

Nếu bạn gặp phải vấn đề khác hoặc cần hỗ trợ về các mã lỗi bếp từ Sunhouse này, tốt nhất là liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành để được giúp đỡ.


Có thể bạn đang tìm

>>> 29+ Mã lỗi bếp từ Chefs & Cách sử lý

>>> Tốp 121+ mã lỗi bếp từ Pnaasonic Full nguyên nhân

>>> Danh sách mã lỗi bếp từ Lorca hỗ trợ sửa

>>> Full 24+ Mã lỗi bếp từ Electrolux chi tiết

>>> List 76+ Mã lỗi bếp từ Malloca Full cách chỉnh


Sự cố thường gặp ở bếp từ Sunhouse

13 Sự cố thường gặp ở bếp từ Sunhouse


1 Tại sao bếp từ Sunhouse không hoạt động?

Có rất nhiều nguyên nhân có thể làm cho bếp từ Sunhouse của bạn không hoạt động

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến và cách khắc phục:


 1. Kết nối nguồn: Đảm bảo bếp được kết nối đúng nguồn điện và công tắc nguồn được bật.

 2. Kiểm tra mạch điện: Nếu bếp từ Sunhouse của bạn không hoạt động khi được cắm vào nguồn điện, có thể có vấn đề về mạch điện của nó. Kiểm tra bộ điều khiển và các linh kiện khác của bếp để xem chúng có bị hỏng hay không.

 3. Vùng đun không được nhận diện: Nếu vùng đun trên bếp từ Sunhouse của bạn không được nhận diện, bạn cần kiểm tra xem đúng loại nồi được sử dụng hay không. Nếu không, hãy sử dụng một nồi đun phù hợp với bếp từ của bạn.

 4. Màn hình hiển thị: Nếu màn hình hiển thị trên bếp từ Sunhouse của bạn không hoạt động, hãy kiểm tra kết nối điện hoặc có thể màn hình đã hỏng và cần được thay thế.

 5. Tự động tắt: Nếu bếp từ Sunhouse của bạn tự động tắt sau một thời gian ngắn, hãy kiểm tra xem chế độ tự động tắt có được kích hoạt hay không.


2 Tại sao bếp từ Sunhouse không thể nấu được?

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến bếp từ Sunhouse không thể nấu được

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

 1. Không đặt nồi lên vùng đun: Để bếp từ Sunhouse hoạt động, bạn cần đặt nồi lên vùng đun của bếp từ Sunhouse. Nếu bạn không đặt nồi lên vùng đun hoặc đặt nồi không phù hợp với bếp từ Sunhouse, bếp từ Sunhouse sẽ không hoạt động.

 2. Nồi không phù hợp: Bếp từ Sunhouse chỉ hoạt động với các nồi được làm bằng vật liệu dẫn điện, chẳng hạn như thép không gỉ, gang, nhôm, đồng... Nếu nồi của bạn không phải là vật liệu dẫn điện, bếp từ sẽ không thể nấu được.

 3. Không bật bếp từ đúng cách: Để bếp từ Sunhouse hoạt động, bạn cần bật nó bằng cách chạm vào nút hoặc bàn điều khiển. Nếu bạn không bật bếp từ Sunhouse đúng cách, bếp từ Sunhouse không thể nấu được.

 4. Lỗi trong bộ điều khiển: Nếu bộ điều khiển của bếp từ Sunhouse gặp sự cố, bếp từ Sunhouse có thể không hoạt động hoặc không nấu được. Các vấn đề thường gặp bao gồm lỗi màn hình, lỗi chip điều khiển và lỗi đồng hồ đếm giờ.

 5. Bếp từ bị hỏng: Nếu các nguyên nhân trên không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề, thì có thể bếp từ Sunhouse của bạn bị hỏng và cần được sửa mã lỗi bếp từ Sunhouse hoặc thay thế.


3 Tại sao một số vùng trên bếp từ Sunhouse không hoạt động?

Có một số nguyên nhân có thể khiến một số vùng trên bếp từ Sunhouse không hoạt động, bao gồm:


 1. Nồi không phù hợp: Nếu nồi của bạn không phù hợp với vùng đun trên bếp từ Sunhouse, nó sẽ không kích hoạt được vùng đun đó. Vì vậy, bạn nên chọn nồi phù hợp với kích cỡ và chức năng của từng vùng đun trên bếp từ Sunhouse.

 2. Vùng đun bị hỏng: Nếu một vùng đun trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó sẽ không hoạt động được. Điều này có thể xảy ra nếu bếp từ Sunhouse đã bị rơi hoặc va đập mạnh, hoặc do sử dụng quá tải trong thời gian dài.

 3. Bộ điều khiển không hoạt động: Nếu bộ điều khiển trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó sẽ không thể kích hoạt được các vùng đun. Điều này có thể xảy ra nếu bộ điều khiển bị ẩm ướt hoặc do sử dụng không đúng cách.

 4. Đường dẫn điện bị hỏng: Nếu đường dẫn điện đến vùng đun bị hỏng hoặc bị ngắt, vùng đun đó sẽ không hoạt động được.


4 Tại sao bếp từ Sunhouse bị nhiễu từ?

Bếp từ Sunhouse có thể bị nhiễu từ do một số nguyên nhân như sau:


 1. Sử dụng thiết bị điện tử khác gần bếp từ Sunhouse: Thiết bị điện tử khác như tivi, loa, điện thoại, máy tính xách tay có thể tạo ra sóng điện từ, gây nhiễu cho bếp từ Sunhouse. Khi đặt các thiết bị này quá gần bếp từ Sunhouse, chúng có thể ảnh hưởng đến tín hiệu điện từ trên bếp từ Sunhouse, gây ra hiện tượng nhiễu từ.

 2. Sử dụng nồi không phù hợp: Sử dụng nồi không phù hợp hoặc có đáy không phẳng có thể gây ra sự khác biệt về tín hiệu điện từ giữa nồi và bếp từ Sunhouse. Khi đó, bếp từ Sunhouse sẽ tự động điều chỉnh tín hiệu để tạo ra hiệu ứng đun nấu, gây ra hiện tượng nhiễu từ.

 3. Lỗi kỹ thuật trên bếp từ: Các lỗi kỹ thuật trên bếp từ Sunhouse như các bộ phận hư hỏng, điện trở, điện tụ bị chai, hay các linh kiện bị lỗi khác cũng có thể gây ra hiện tượng nhiễu từ.

 4. Nhiễm từ bên ngoài: Nếu khu vực xung quanh bếp từ Sunhouse có các thiết bị điện tử hoặc các nguồn tín hiệu điện từ khác như anten, trạm phát sóng, đường dây điện... thì chúng có thể tạo ra nhiễu từ và ảnh hưởng đến bếp từ Sunhouse.


Để khắc phục tình trạng nhiễu từ trên bếp từ Sunhouse, bạn nên thực hiện các biện pháp như:


 • Tránh đặt các thiết bị điện tử khác quá gần bếp từ Sunhouse.

 • Sử dụng các nồi có đáy phẳng và phù hợp với kích thước của vùng đun trên bếp từ Sunhouse.

 • Nếu nhiễu từ do các nguồn bên ngoài, bạn nên cố gắng di chuyển bếp từ Sunhouse đến một vị trí khác hoặc bảo vệ bếp từ Sunhouse khỏi các nguồn nhiễu từ.

 • Nếu nhiễu từ do lỗi kỹ thuật, bạn nên liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Sunhouse để được hỗ trợ mã lỗi bếp từ Sunhouse


5 Tại sao màn hình hiển thị trên bếp từ Sunhouse không hoạt động?

Màn hình hiển thị trên bếp từ Sunhouse không hoạt động có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau

Sau đây là một số nguyên nhân thường gặp:


 1. Bộ nguồn không hoạt động: Bộ nguồn của bếp từ Sunhouse có thể bị hư hỏng, làm cho màn hình không hoạt động. Để xác định nguyên nhân này, bạn có thể kiểm tra xem bếp từ Sunhouse có hoạt động không. Nếu bếp từ Sunhouse hoạt động nhưng màn hình không hiển thị, thì có thể bộ nguồn bị lỗi.

 2. Cáp kết nối bị hỏng: Nếu cáp kết nối giữa bảng điều khiển và màn hình bị hỏng, màn hình sẽ không hiển thị. Bạn có thể kiểm tra cáp kết nối bằng cách mở vỏ của bếp từ Sunhouse và kiểm tra xem cáp có bị đứt hoặc bị hỏng không.

 3. Màn hình bị hỏng: Nếu màn hình trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó sẽ không hoạt động. Bạn có thể kiểm tra xem màn hình có bị vỡ hoặc bị trầy xước không. Nếu màn hình bị hỏng, bạn cần thay thế màn hình mới.

 4. Lỗi phần mềm: Nếu bộ điều khiển phần mềm trên bếp từ Sunhouse bị lỗi, màn hình có thể không hoạt động. Để khắc phục mã lỗi bếp từ Sunhouse này, bạn có thể thử khởi động lại bếp từ Sunhouse hoặc cập nhật phần mềm mới nhất.


6 Tại sao bếp từ Sunhouse không tự động ngắt khi nấu?

Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến bếp từ Sunhouse không tự động ngắt khi nấu

Sau đây là một số nguyên nhân thường gặp:


 1. Bộ cảm biến nhiệt độ bị hỏng: Nếu bộ cảm biến nhiệt độ trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó không thể nhận được tín hiệu nhiệt độ để kiểm soát quá trình nấu. Do đó, bếp từ Sunhouse không thể tự động ngắt khi nấu. Bạn có thể kiểm tra bằng cách sử dụng một nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ trên bếp từ Sunhouse.

 2. Bộ điều khiển không hoạt động đúng cách: Nếu bộ điều khiển trên bếp từ Sunhouse bị lỗi hoặc bị hỏng, nó không thể điều khiển các chức năng của bếp từ Sunhouse đúng cách. Do đó, bếp từ Sunhouse không thể tự động ngắt khi nấu.

 3. Thiết lập sai chế độ nấu: Nếu bạn đã thiết lập sai chế độ nấu, bếp từ Sunhouse có thể không tự động ngắt khi nấu. Ví dụ, nếu bạn đặt thời gian nấu quá dài hoặc chọn chế độ nấu không phù hợp, bếp từ có thể không tự động ngắt khi nấu.

 4. Bộ điều khiển mạch điện bị hỏng: Nếu bộ điều khiển mạch điện trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó có thể gây ra sự cố khi sử dụng. Bạn có thể cần phải kiểm tra mã lỗi bếp từ Sunhouse bộ điều khiển mạch điện.


7 Tại sao bếp từ Sunhouse không thể tùy chỉnh nhiệt độ?

Có thể có nhiều nguyên nhân khiến bếp từ Sunhouse không thể tùy chỉnh nhiệt độ

Sau đây là một số nguyên nhân thường gặp:


 1. Bộ điều khiển bị hỏng: Nếu bộ điều khiển trên bếp từ Sunhouse bị lỗi hoặc bị hỏng, nó không thể điều khiển chức năng tùy chỉnh nhiệt độ đúng cách. Do đó, bếp từ Sunhouse không thể tùy chỉnh nhiệt độ.

 2. Cảm biến nhiệt độ bị hỏng: Nếu cảm biến nhiệt độ trên bếp từ Sunhouse bị hỏng, nó không thể đo chính xác nhiệt độ và truyền dữ liệu cho bộ điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ. Do đó, bếp từ Sunhouse không thể tùy chỉnh nhiệt độ.

 3. Lỗi kết nối điện: Nếu có lỗi kết nối điện trong bếp từ Sunhouse, nó có thể làm gián đoạn truyền thông giữa các thành phần của bếp từ Sunhouse, bao gồm cả bộ điều khiển và cảm biến nhiệt độ. Do đó, bếp từ Sunhouse không thể tùy chỉnh nhiệt độ.

 4. Lỗi phần mềm: Nếu bếp từ Sunhouse đang sử dụng phần mềm bị lỗi, nó có thể gây ra các sự cố với chức năng tùy chỉnh nhiệt độ.


8 Tại sao bếp từ Sunhouse kêu lớn khi sử dụng?

Nhiều nguyên nhân có thể khiến bếp từ Sunhouse kêu lớn khi sử dụng

Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp:


 1. Quạt làm mát hoạt động không tốt: Khi bếp từ Sunhouse hoạt động, quạt làm mát sẽ giúp tản nhiệt và tránh nóng quá mức. Nếu quạt bị lỗi hoặc chưa được bảo dưỡng định kỳ, nó có thể gây ra tiếng ồn lớn.

 2. Quạt hút không hoạt động tốt: Quạt hút trên bếp từ Sunhouse có chức năng hút khói và mùi hôi trong quá trình nấu ăn. Nếu quạt bị lỗi hoặc không hoạt động đúng cách, nó có thể tạo ra tiếng ồn.

 3. Khiếm khuyết kỹ thuật của bếp từ: Nếu bếp từ Sunhouse không được thiết kế hoặc sản xuất đúng cách, nó có thể gây ra tiếng ồn lớn khi hoạt động.

 4. Vật liệu không tốt: Nếu các chi tiết bên trong bếp từ Sunhouse được làm từ vật liệu kém chất lượng hoặc không được lắp đặt chính xác, nó có thể gây ra tiếng ồn lớn.


Để khắc phục tình trạng bếp từ Sunhouse kêu lớn khi sử dụng, bạn có thể thực hiện các bước sau:


 1. Kiểm tra quạt làm mát và quạt hút trên bếp từ Sunhouse để xem chúng có hoạt động đúng cách không. Nếu không, bạn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Sunhouse để được hỗ trợ sửa chữa.

 2. Kiểm tra các chi tiết bên trong bếp từ Sunhouse để xem chúng có bị hỏng hay không. Nếu có, bạn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Sunhouse để được hỗ trợ sửa chữa.

 3. Đảm bảo bếp từ Sunhouse được lắp đặt đúng cách và không bị va đập mạnh.

 4. Nếu bếp từ Sunhouse đang trong thời gian bảo hành, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ đại lý hoặc trung tâm sửa bếp từ để được sửa chữa.


9 Tại sao bếp từ Sunhouse không nhận các nồi không phải từ loại kích thước chuẩn?

Bếp từ Sunhouse được thiết kế để nhận diện và kết nối với các nồi từ có kích thước chuẩn.

Việc sử dụng các nồi có kích thước không chuẩn có thể gây ra một số vấn đề, bao gồm:


 1. Không phát hiện được nồi: Bếp từ Sunhouse có tính năng phát hiện tự động các nồi từ có kích thước chuẩn. Nếu nồi có kích thước không chuẩn, bếp từ Sunhouse có thể không phát hiện được nồi và không hoạt động.

 2. Không tạo được nhiệt độ đủ mạnh: Nồi có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước chuẩn có thể không đủ khả năng truyền nhiệt đến từ bếp từ Sunhouse, do đó không thể tạo ra nhiệt độ đủ mạnh để nấu chín thức ăn.

 3. Gây ra nhiễu: Nồi có kích thước không chuẩn có thể gây ra nhiễu từ trên bề mặt bếp từ Sunhouse, làm giảm hiệu suất và tốc độ nấu ăn.


Để sử dụng bếp từ tốt nhất với các nồi có kích thước không chuẩn, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi từ từ kích thước chuẩn sang kích thước không chuẩn.

Tuy nhiên, việc này có thể làm giảm hiệu suất và tốc độ nấu ăn của bếp từ Sunhouse.

Bạn cần chú ý lựa chọn bộ chuyển đổi phù hợp với kích thước của nồi và đảm bảo rằng nồi được đặt đúng vị trí để tránh gây ra nhiễu từ trên bề mặt bếp từ Sunhouse.


10 Tại sao bếp từ Sunhouse bị chập điện?

Bếp từ Sunhouse bị chập điện có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Sau đây là một số nguyên nhân phổ biến:


 1. Các linh kiện bên trong bếp từ bị hỏng: Nếu một trong các linh kiện bên trong bếp từ Sunhouse bị hỏng, như mạch điện, bóng đèn LED hay bộ điều khiển, có thể gây ra tình trạng chập điện.

 2. Các dây điện bị hư hỏng hoặc không được kết nối đúng cách: Khi các dây điện bị hư hỏng hoặc không được kết nối đúng cách, điện không được phân phối đúng cách và có thể dẫn đến tình trạng chập điện.

 3. Sử dụng không đúng cách: Nếu bạn sử dụng bếp từ Sunhouse không đúng cách, ví dụ như đặt vật liệu dẫn điện trên bề mặt bếp từ Sunhouse hoặc làm ướt bề mặt bếp từ Sunhouse khi sử dụng, có thể gây ra chập điện.

 4. Sự cố về hệ thống điện trong nhà: Một số trường hợp, sự cố về hệ thống điện trong nhà như điện áp không ổn định hoặc điện trở cao cũng có thể gây ra chập điện trên bếp từ Sunhouse.


Để giải quyết tình trạng bếp từ Sunhouse bị chập điện, bạn nên ngay lập tức tắt nguồn điện và liên hệ với kỹ thuật viên hoặc nhân viên chuyên môn.


11 Tại sao bếp từ Sunhouse không thể sử dụng chức năng hâm nóng?

Có thể có một số nguyên nhân khiến bếp từ Sunhouse không thể sử dụng chức năng hâm nóng.

Sau đây là một số nguyên nhân phổ biến:


 1. Bếp từ Sunhouse không được thiết kế để có chức năng hâm nóng: Không phải tất cả các mẫu bếp từ của Sunhouse đều có tính năng hâm nóng. Nếu bếp từ Sunhouse của bạn không được thiết kế để có chức năng này, thì bạn không thể sử dụng chức năng hâm nóng trên bếp từ Sunhouse này.

 2. Bếp từ Sunhouse chưa được kích hoạt tính năng hâm nóng: Nếu tính năng hâm nóng trên bếp từ Sunhouse của bạn chưa được kích hoạt, bạn không thể sử dụng chức năng này. Bạn có thể kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết cách kích hoạt tính năng này.

 3. Lỗi kỹ thuật: Nếu bếp từ Sunhouse của bạn bị lỗi kỹ thuật, chức năng hâm nóng có thể không hoạt động đúng cách. Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với nhân viên kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng của Sunhouse để được hỗ trợ sửa chữa.

 4. Vật liệu không phù hợp: Chức năng hâm nóng trên bếp từ Sunhouse thường chỉ hoạt động với các loại nồi, chảo có đáy phẳng và làm bằng vật liệu phù hợp, chẳng hạn như thép không gỉ, gang hoặc nhôm đúc. Nếu bạn sử dụng các nồi, chảo không phù hợp, chức năng hâm nóng có thể không hoạt động.


Vì vậy, để sử dụng chức năng hâm nóng trên bếp từ Sunhouse một cách đúng đắn, bạn cần đảm bảo rằng bếp từ Sunhouse của bạn có tính năng hâm nóng, chức năng này được kích hoạt và bạn sử dụng các nồi, chảo phù hợp với bếp từ của mình.


12 Tại sao bếp từ Sunhouse không thể sử dụng chức năng nướng?

Bếp từ Sunhouse không thể sử dụng chức năng nướng có thể do một số nguyên nhân sau:


 1. Không sử dụng đúng loại nồi phù hợp: Chức năng nướng của bếp từ Sunhouse yêu cầu sử dụng nồi đặc biệt được thiết kế cho việc nướng. Nếu sử dụng nồi không phù hợp, nhiệt độ không được phân bố đều và không đảm bảo hiệu suất nướng.

 2. Các cảm biến nhiệt độ không hoạt động đúng cách: Bếp từ Sunhouse có các cảm biến nhiệt độ để đảm bảo nhiệt độ được điều chỉnh đúng cách. Nếu các cảm biến này không hoạt động đúng cách, chức năng nướng sẽ không hoạt động.

 3. Sự cố với bộ điều khiển điện tử: Chức năng nướng của bếp từ Sunhouse được điều khiển bởi bộ điều khiển điện tử. Nếu bộ điều khiển gặp sự cố hoặc bị hỏng, chức năng nướng sẽ không hoạt động.

 4. Vấn đề với đường điện: Nếu có vấn đề với đường điện đến bếp từ Sunhouse, chức năng nướng sẽ không hoạt động. Có thể kiểm tra đường điện để xác định nguyên nhân gây ra sự cố.


13 Tại sao bếp từ Sunhouse không thể kết nối với điện thoại thông minh để điều khiển từ xa?

Nếu bếp từ Sunhouse của bạn không thể kết nối với điện thoại thông minh để điều khiển từ xa.

Có thể có một số nguyên nhân sau:


 1. Không sử dụng đúng ứng dụng: Để kết nối bếp từ Sunhouse với điện thoại thông minh, bạn cần tải và sử dụng ứng dụng đúng của nhà sản xuất. Nếu bạn gặp phải 10 sai lầm khi dùng bếp từ, hoặc phiên bản cũ, bạn không thể kết nối với bếp từ.

 2. Thiếu kết nối mạng: Để kết nối bếp từ Sunhouse với điện thoại thông minh, bạn cần kết nối cả bếp từ Sunhouse và điện thoại với mạng Wi-Fi. Nếu thiếu kết nối mạng hoặc mạng Wi-Fi không ổn định, bạn không thể kết nối được.

 3. Bếp từ Sunhouse không hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh: Nếu bếp từ Sunhouse của bạn không hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, bạn không thể điều khiển bếp từ Sunhouse bằng điện thoại. Hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết chi tiết.

 4. Lỗi phần mềm hoặc phần cứng: Nếu bếp từ Sunhouse của bạn có lỗi phần mềm hoặc phần cứng, bạn không thể kết nối với điện thoại thông minh để điều khiển từ xa.

Để giải quyết các sự cố mã lỗi bếp từ Sunhouse , bạn nên ngay lập tức tắt nguồn điện, liên hệ với kỹ thuật viên hoặc nhân viên chuyên môn để kiểm tra mã lỗi bếp từ Sunhouse. Đồng thời, tránh sử dụng bếp từ Sunhouse cho đến khi tình trạng được giải quyết để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người sử dụng.


Phần trước >>> Tốp 23 mã lỗi bếp từ Canzy chính xác 100%


Lưu ý phòng tránh mã lỗi bếp từ Sunhouse

15 Lưu ý phòng tránh mã lỗi bếp từ Sunhouse

Để bếp từ Sunhouse được sử dụng tốt, và phòng tránh được các mã lỗi bếp từ Sunhouse một cách hiệu quả nhất.

Dưới đây là 15 lưu ý và cách phòng tránh mã lỗi bếp từ Sunhouse hiệu quả nhất.


 1. Không đặt vật dụng trên bề mặt bếp từ Sunhouse khi đang sử dụng.
 2. Sử dụng nồi có đường kính phù hợp với kích thước vùng nấu trên bếp từ Sunhouse.
 3. Đảm bảo sạch sẽ bề mặt bếp từ Sunhouse trước khi sử dụng.
 4. Không để dầu mỡ rơi vào bề mặt bếp từ Sunhouse.
 5. Không dùng chất tẩy rửa, dung môi hoặc chất cặn để làm sạch bếp từ Sunhouse.
 6. Không để vật dụng bằng kim loại trên bề mặt bếp từ Sunhouse.
 7. Không nên sử dụng bếp từ Sunhouse để làm việc khác ngoài nấu ăn.
 8. Không nên để nước rơi vào bề mặt điều khiển của bếp từ Sunhouse.
 9. Không nên sử dụng bếp từ Sunhouse trong môi trường có độ ẩm cao.
 10. Không để bếp từ Sunhouse tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
 11. Không để đồ ăn hoặc chất lỏng tràn ra ngoài các vùng nấu trên bếp từ Sunhouse.
 12. Không để vật dụng bằng thủy tinh hoặc gốm sứ trên bề mặt bếp từ Sunhouse khi đang sử dụng.
 13. Không sử dụng vật dụng cứng để cọ rửa bề mặt bếp từ Sunhouse.
 14. Không để các vật dụng từ tính, như đồng hồ đeo tay hoặc điện thoại di động, tiếp xúc với bề mặt bếp từ Sunhouse.
 15. Chỉ sử dụng nồi có đáy phẳng và không bị méo lệch để tránh xảy ra hiện tượng trượt nồi trên bề mặt bếp từ Sunhouse.

10 Phương án sử dụng bếp từ Sunhouse đúng cách

 1. Sử dụng nồi có đường kính phù hợp với kích thước vùng nấu trên bếp từ Sunhouse.
 2. Đảm bảo bề mặt bếp từ Sunhouse sạch sẽ trước khi sử dụng.
 3. Sử dụng chức năng điều khiển nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại thức ăn.
 4. Sử dụng nồi có đáy phẳng và không bị méo lệch để tránh xảy ra hiện tượng trượt nồi trên bề mặt bếp từSunhouse .
 5. Không để vật dụng trên bề mặt bếp từ Sunhouse khi đang sử dụng.
 6. Sử dụng vật dụng chịu nhiệt để đảm bảo an toàn khi cầm nồi hoặc xoay thức ăn.
 7. Đảm bảo không có chất bẩn hay nước tràn ra ngoài các vùng nấu trên bếp từ Sunhouse để tránh xảy ra các sự cố.
 8. Sử dụng dụng cụ mềm để làm sạch bề mặt bếp từ Sunhouse.
 9. Chỉ sử dụng bếp từ Sunhouse để nấu ăn và không để các vật dụng khác tiếp xúc với bề mặt bếp từ Sunhouse.
 10. Tắt nguồn điện và đợi bề mặt bếp từ Sunhouse nguội trước khi vệ sinh để tránh các sự cố xảy ra.

Trên là toàn bộ danh sách mã lỗi bếp từ Sunhouse mà App Ong Thợ đã liệt kê đầy đủ cho mọi người, trong đó bao gồm nguyên nhân, cách khắc phục các sự cố xảy ra trong bếp từ Sunhouse.


Ngoài ra Ong Thợ cũng chia sẻ cách phòng tránh, lưu ý sử dụng để bếp từ Sunhouse của bạn được bền hơn. 

Bài viết được biên tập chuyên sâu từ những kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm dịch vụ sử lý mã lỗi bếp từ Sunhouse từ các kỹ thuật viên chuyên nghiệp tại ứng dụng Ong Thợ, và website chính thức https://appongtho.vn/ , mọi chi tiết, thắc mắc cần hỗ trợ thực tế vui lòng liên hệ: 0948 559 995